Legal disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.q-team.nl/www.q-team.eu.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Q-Team kan niet garanderen dat de website onafgebroken beschikbaar is of dat deze foutloos functioneert. Q-Team kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Alle aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, correctheid, volledigheid en gebruik van de website wijst Q-Team uitdrukkelijk van de hand.

Q-Team behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van alle informatie op deze website. U mag de informatie delen via sociale media indien daarvoor social media buttons aanwezig zijn op de betreffende pagina. Voor het gebruik van alle overige informatie (teksten, foto’s, logo’s, app’s enz.) is voorafgaand schriftelijke toestemming van Q-Team nodig.

Q-Team behoudt het recht om, onaangekondigd, wijzigingen aan te brengen op de website.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.